Radzymin

Wyślij znajomemu

 
Cena
4 000 PLN
Powierzchnia
4 508 m2

Działka do wynajęcia 4508 m2. Wymiary ok. 48x124
Objęta MPZP:
- przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej lub bliźniaczej;
- dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych;
- zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
-maksymalna wysokość zabudowy 12 m, z wyjątkiem budynków garażowych i gospodarczych, dla których obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 6 m,
- wskaźnik maksymalnej intensywność zabudowy – 0,8,
- wskaźnik minimalnej intensywność zabudowy – 0,01,
- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki,
- forma dachów: jednospadowa, dwuspadowa i wielospadowa o nachyleniu głównych połaci dachu do 45° lub dachy płaskie;
Na dłuższy okres możliwość negocjacji ceny
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NUMEREM TELEFONU 884 884 156

4 Ściany Sp. z o.o.

Formularz Kontaktowy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu w sprawie wskazanej w niniejszym formularzu. Administratorem danych jest 4 Ściany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od 4 Ściany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pomocą telefonu i/lub środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz SMS, skierowanej do mnie informacji handlowej oraz przesyłanie mi ofert w zakresie usług oferowanych przez Administratora.… czytaj więcej