Kiedy i kto płaci podatek od nieruchomości?

model domu na monetach

Wiedza na temat podatku od nieruchomości jest istotna dla każdego właściciela nieruchomości w Polsce. Pamiętając o terminach płatności, stawkach oraz ewentualnych ulgach i zwolnieniach, można uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z brakiem terminowej wpłaty podatku.

Kiedy i kto płaci podatek od nieruchomości w Polsce?

Podatek od nieruchomości płacą właściciele, użytkownicy wieczyści oraz samodzielni posiadacze nieruchomości. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. W przypadku współwłasności nieruchomości, każdy ze współwłaścicieli jest zobowiązany do zapłaty proporcjonalnej części podatku. Jeśli natomiast nieruchomość jest wynajmowana, to obowiązek zapłaty podatku spoczywa na właścicielu, a nie na najemcy. Podatek od nieruchomości nie dotyczy gruntów rolnych i leśnych.

Terminy płatności podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości płaci się w czterech ratach, które są rozłożone na cały rok. Terminy płatności to 31 marca, 31 maja, 30 września i 30 listopada. W przypadku braku terminowej wpłaty podatku, naliczane są odsetki za zwłokę. Jeśli wartość podatku nie przekracza 100 złotych, można go uregulować jednorazowo do końca marca. W przypadku nabycia nieruchomości w trakcie roku podatkowego, obowiązek zapłaty podatku przechodzi na nabywcę. Jeśli kupiłeś dom lub mieszkanie, nasze biuro nieruchomości w Warszawie, działające m.in. na Ochocie, Białołęce, Tarchominie itd., zapewnia kompleksowe doradztwo z zakresie wszelkich obowiązujących formalności, w tym podatków.

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są przez radę gminy i mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Podatek ten oblicza się na podstawie powierzchni działki oraz rodzaju nieruchomości. W przypadku budynków mieszkalnych, stawka podatku wynosi od 0,47 zł do 0,95 zł za metr kwadratowy, natomiast dla budynków użyteczności publicznej – od 0,67 zł do 2,20 zł za metr kwadratowy.