Formularz

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zamieszczamy w linku poniżej wzór formularza odstąpienia od umowy: